Tonsättande Kvinnor

Av all klassisk musik som framförs i Sverige är en försvinnande liten andel skriven av kvinnor. Det beror nog mer på tradition att det är så, för om man skrapar på ytan kan man hitta hur mycket musik som helst som är skriven av kvinnor. Både långt tillbaka i historien och i nutiden.

Här har jag påbörjat ett försök att sammanställa information om tonsättande kvinnor och deras musik. Mitt största intresse ligger i musik komponerad för kyrka, kör och orgel.