Välkommen till min hemsida!

Jag är verksam som kyrkomusiker, körledare, sångsolist och  tonsättare. På de här sidorna kan du läsa mer om mig och musiken.

Bloggen började jag skriva 2021, då vi på mitt arbete uppmärksammade 100-årsfirandet av den kvinnliga rösträtten genom att lyfta fram musik av kvinnor. I och med att jag på allvar börjat intressera mig för kvinnor och deras musik, har jag insett hur mycket oupptäckt det finns på området. Jag fortsätter därför att skriva om kvinnliga tonsättare från olika tider, länder och kontexter.

Katarina Rudérus

Foto: Jonas Lind