Tonsättarstudier

Hösten 2017 började jag studera på distans vid Härnösands folkhögskolas Tonsättarlinje med Peter Lyne som lärare.

Utbildningar

2017-
Tonsättarstudier vid Härnösands folkhögskola

2011–2013
Partiturstudier och orkesterdirigering vid SMI (Stockholms musikpedagogiska institut)

2004–2006
Sångmetodik, 30 hp vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

1997-2001
Organistutbildning, Kungliga musikhögskolan, Stockholm

1992-1994
Kantorsutbildning vid Oskarshamns folkhögskola