Veckans tonsättarinna 25

Indra Riše

I en grupp på facebook för kvinnliga konserterande organister fick jag tips om veckans tonsättarinna: Indra Rise från Lettland. Hon föddes 1961 och har studerat vid Vitols Latvian State Conservatory till pianist (examen 1985) och till kompositör (examen 1990).

1993 fick Indra stipendium från Danska kulturministeriet och fortsatte sina tonsättarstudier i Köpenhamn – och blev den första kvinnan i Danmark som klarade av kursen i komposition.

Nyutkommen CD med sånger, orgel- och flöjtmusik

Flera kortare kurser har också haft betydelse för hennes utveckling som kompositör, hon nämner bl.a. kurser i Paris, Kalifornien, Oslo – och Gotland!

Indra stannade några år i Danmark där hon bland annat fick tonsättaruppdrag, men också arrangerade musik för olika sammanhang, bl.a. till Köpenhamnsoperans orkester.

Fortsätt läsa Veckans tonsättarinna 25