Tonsättarinna 57

Riikka Talvitie

På temat Finland kommer ytterligare en finska: Riika Talvitie, som tog examen som oboeist vid Sibelius-akademin 1997. Hon fortsatte att studera komposition och arbetar nu främst som frilansande kompositör.

Som tonsättare har hon skrivit mycket med utgångspunkt i texter, och för körer, ofta i samarbete med finska poeter och författare. Men hon är också intresserad av elektroakustisk musik, som hon studerat i Paris (hon har också studerat oboe och komposition vid Pariskonservatoriet).

De körstycken jag hittar på Spotify är inte något som passar för mina körer, det är alltför avancerat, men lyssna kan man ju göra! Det här stycket för manskör är häftigt:

https://www.riikkatalvitie.com/