Tonsättarinna nr 102

Liz Lane

For an english version of this interview, scroll down.

Under Ösmo-Torö församlings ”Kvinnoår” 2021, ställde vi som krav på gästande musiker att de skulle framföra konsertprogram med musik av enbart kvinnliga tonsättare. De allra flesta tog denna uppmaning på stort allvar och gladdes åt uppgiften. En av ensemblerna var Södertörns brass, som är en återkommande gäst i vår kyrka. Jag tror att de till en början hade lite bekymmer med att hitta musik för brassband av kvinnor, men de lyckades sätta ihop en konsert. Nu har de gästat oss igen, och den här gången hade de hittat en brittisk tonsättare vid namn Liz Lane, som också var inbjuden till konserten i Ösmo kyrka. Jag fick möjlighet att ställa några frågor till Liz, i samband med detta hennes första besök i Sverige.

Du komponerade ditt första musikstycke när du var sex år gammal (julsången It’s Christmas time”). Kommer du ihåg hur du fick inspiration till att börja skriva?
Jag minns det, och var jag befann mig i huset. Jag kom hem från skolan vid lunchtid. Jag fick en melodi i huvudet, och jag berättade det för mina föräldrar som sa att de skulle hjälpa mig att skriva ner den. Den blev senare framförd i London.

Liz Lane

Dina föräldrar var musiker?
Min mamma var pianolärare. Min pappa var musiklärare och han spelar piano och orgel. Han är nu 87 år och spelar i två kyrkor på söndagarna. Jag skriver ett nytt orgelstycke till hans födelsedag varje år.

När du var åtta år vann du ”Bach Choir Choral Competition” – hade du någon lärare i komposition då?
Jag gick hos en lärare som lärde mig teori. Jag gick också för en av lärarna vid universitetet i Reading, professor Peter Wishart. Han bodde i ett hus i Somerset, och jag gick dit för att få lektioner. Han hade en väldigt stor hund och en mindre hund, och de mötte mig alltid vid grinden.
På universitetet i Cardiff studerade jag för Anthony Powers och Judith Weir.

Berätta om din musik, vilka ensembler skriver du för?
Jag har skrivit för brassband bara de senaste 11 åren.  Jag blev tillfrågad att spela percussion i ett brassband (min man var dirigent), och det var så jag började intressera mig för genren.Jag är lyckligt lottad som under de senaste 20-30 åren har skrivit musik på beställning. Det har varit körmusik, orkester, och mer och mer för festivaler.
Just skriver jag för Storbritanniens harporkestern för ungdomar (40 harpister).  Det har också blivit mycket för brassband de senaste åren. Jag älskar att jobba med brassband, och att jobba med människor.

Var hittar du inspiration?
Jag har ju oftast en anledning att skriva, t.ex. en beställning. Jag kan tänka på vad det är jag ska skriva när jag sitter i bilen eller är ute och promenerar. Ofta är det det sista jag tänker på innan jag lägger mig på kvällen, och ofta vaknar jag på morgonen och har kommit på en lösning på något jag brottats med. Jag använder min telefon för att spela in en melodi eller rytm jag kommer på.

Melodi är viktigt för dig – är det möjligt att beskriva hur man skapar en bra melodi?
Å, vilken svår fråga! Jag tycker om melodier med tydlig harmonik, där melodins riktning ges av harmoniken. Bara melodin utan harmonik skulle inte ha samma mening, harmoniken kan verkligen lyfta melodin.

Skriver du melodin och harmoniken samtidigt alltså?
Ibland. Om jag spelar in med telefonen kan det vara någon rytm eller en del av en melodi som kommer först. Det är när jag sitter hemma vid pianot som harmoniken tar form.

Du spelar själv horn. Är det viktigt för en kompositör att spela instrument själv?
Ja, det tror jag. Jag började spela piano som väldigt liten. Och sedan lärde jag mig fiol, men var inte så bra på det. Någon föreslog att jag skulle testa horn och sedan dess har jag fortsatt med det.

Vilket är ditt bäste stycke?
”Beyond the light” är en favorit just nu. Det finns inspelat på CD och det spelades också på BBC nyligen. Det har både melodi, harmonik och en historia bakom – det tycker jag om!

Har din musik spelats i Sverige förut?
Det vet jag inte! Troligen har inte något av brassmusiken spelats här (i så fall var det Sverigepremiär för 4 av Liz stycken i Ösmo kyrka den 23/9 2023). Ibland framförs min musik utan att jag vet om det, vilket naturligtvis är fantastiskt. Men jag försöker alltid lyssna på så många framföranden jag har möjlighet till.
En del kompositörer bryr sig inte om vad folk tycker om deras musik, men jag vill gärna att min musik ska tilltala eller beröra människor.

Om jag vill lyckas som kompositör – vilket råd skulle du ge mig?
Älska det du gör, ta alla möjligheter som kommer i din väg. Samarbeta och uppskatta att arbeta tillsammans med andra. Jag älskar att jobba med människor och vara en del av något större.

”A different kind of living” är ett verk för kör och basklarinett, skrivet och inspelat under pandemin. Lyssna gärna också på ”Diamond Fantasia” för instrumentet ”Ottavino”!
Jag delar också länkar till Liz hemsida, där du hittar mer information, och länk till var du kan köpa hennes körmusik.

https://www.lizlane.co.uk/
https://composersedition.com/choir-1-vocal-1-lizlane/.

Prenumerera gärna på kommande inlägg!

Composer number 102

Liz Lane

The year 2021 was in Ösmo-Torö parish dedicated to music written by women composers (celebrating 100 years since women got the right to vote in Sweden). All ensembles that were performing in our churches were asked to play only women composers. Most ensembles took on this challenge with excitement and were happy to find new music. The Södertörns Brass band, who are a regular guest in our church, had some difficulty finding music for brass band written by women, but they managed to put together a whole concert. When they visited us again this year, they had found a new women composer, Liz Lane, who was also invited to the concert in Ösmo church, I had the opportunity to ask her some questions.

You wrote your first piece when you were six years old (the carol ”It’s Christmas time”. Do you remember how you got the inspiration to write it?
I do remember, and I remember where I was in our house. I got home from school for lunch, and I had this melody in my head. I told my parents and they helped me to write it down. It was later performed in London.

Your parents were musicians?
My mother was a piano teacher, and my father was a music teacher and plays the piano and the organ. He is 87 now and still plays the organ in two churches on Sundays. Every year I write an organ piece for his birthday.

When you were 8 years old you won the Bach Choir Choral Competition – did you have a teacher in composition at this time?
I had a teacher who taught theory. I also studied with a teacher from the University of Reading Professor Peter Wishart. He lived in a house in Somerset and I went there to have lessions. He had a very big dog and a smaller dog who met me at the gate
At Cardiff University I studied with Anthony Powers  and Judith Weir (now Master of the King’s Music).

Tell us about your music!
I was asked to play percussion in a brass band (my husband was the conductor), and that’s how I got interested in the brass band genre. I have written for brass bands only the last 11 years.
I have been fortunate and have written on commission for the last 20-30 years. I have written for choir, orchestra, ensembles and more recently for different kinds of festivals and community projects.
At the moment I am writing for the National Youth Harp Orchestra of Great Britain . I have also written a lot for brass bands lately, and I love to work with bands and with people.

Where do you find inspiration?
As I often work on a commission, so I have a reason to write. I often think about what I am to write when I sit in the car or when I go for a walk. Sometimes I think about it just before I go to bed in the evening, and in the morning I wake up with a new idea or a solution to a problem I have had in the writing process.

I understand that melody is of great importance to you. Is it possible to describe how you write a good melody?
That’s a difficult question! I like a melody with a clear harmony. The melody without the harmony would not have the same meaning. The harmony lifts the melody and gives it direction.

Do you write the melody and the harmony at the same time then?
Sometimes. I often use my cell phone to record a piece of a melody or a rhythm, and then I work with the harmony at the piano.

You play the horn. Is it important for a composer to play an instrument?
Yes, I think so. I started to play the piano when I was very little, and then I tried the violin but I was not so good at that. Someone suggested I should try the horn, and I have played ever since, also percussion.

What is the best piece you have written?
My favourite at this time is ”Beyond the light”. It is recorded on Grimethorpe Colliery Band’s most recent CD ’Postcards from Grimethorpe’ and was also played on BBC radio recently. This piece has both melody, harmony and a story behind – I like that!

If I want to succeed as a composer, what advice would you give?
Love what you do, take any opportunity that comes your way, Connect with people and appreciate to work with others. I love working with people and being a part of something bigger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.